MH, Känd Mental Status

Idag åkte jag, Ida, kidsen & hundarna till Östervåla, dags för Buddhas MH. Det var verkligen mitt ute i ingenstans, trodde flera gånger att jag hade åkt fel:). Som tur är hittade vi rätt.
 
Beskrivare: Juhani Lamminen 
Testledare: Anna Forsberg
A-Figge: Sara Bingström
B-Figge: Anders Cronhäll
 
Så här gick det för Buddha:
 
1a Kontakt
Hälsning

1. Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.
2. Undviker kontakt genom att dra sig undan.
3. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
4. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
5. Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller
 
1b Kontakt
Samarbete

1. Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.
2. Följer med motvilligt.
3. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
4. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
5. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
 
1c Kontakt
Hantering

1. Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.
2. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.
3. Accepterar hantering
4. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
5. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.


2a Lek 1
Leklust

1. Leker inte
2. Leker inte, men visar intresse.
3. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
4. Startar snabbt, leker aktivt

5. Startar snabbt, leker mycket aktivt
 
2b Lek 1
Gripande

1. Griper inte
2. Griper inte, nosar bara på föremålet.
3. Griper tveksamt eller med framtänderna

4. Griper direkt med hela munnen
5. Griper direkt, hugger föremålet med munnen
 
2c Lek 1
Gripande och dragkamp

1. Griper inte
2. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot
3. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.
4. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper
5. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.
 

3a Förföljande

1. Startar inte/når ej fram till 1 hjul
2. Startar avbryter innan föremålet.
3. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. (Försök 1 & 2)

4. Startar med hög fart, målinriktad-bromasar in vid bytet.
5. startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
 
3b Gripande

1. Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
2. Griper inte, nosar på föremålet. (Försök 1 & 2)

3. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
4. Griper direkt, släpper
5. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
 
4 Aktivitet

1. Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv
2. Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger
3. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
4. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand
5. Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet
 

5a Avst. lek
Intresse


1. Engageras inte av figuranten
2. Kontroll, avbrott förekommer
3. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
4. Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.
5. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
 
5b Avst. lek
Hot/agg

1. Visar inga hotbeteenden.
2. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del
3. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del
4. Visar flera hotbeteenden under momentets första del
5. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del
 
5c Avst. lek
Nyfikenhet

1. Går inte fram till figuranten inom tid.
2. Går fram när figuranten är aktiv i linjen
3. Går fram till den dolda men talande figuranten
4. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning
5. Går fram direkt till figuranten utan hjälp
 
5d Avst. lek
Leklust

1. Visar inget intresse
2. Leker inte, men visar intresse
3. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot
4. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om
5. Griper direkt. Drar emot, släpper inte


5e Avst. lek
Samarbete

1. Visar inget intresse
2. Blir aktiv men avbryter
3. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv
4. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant
5. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek


6a Överraskn.
Rädsla

1. Stannar inte eller kort stopp
2. Hukar sig och stannar
3. gör undanmanöver utan att vända bort blicken
4. Flyr högst 5 meter
5. Flyr mer än 5 meter
 

6b Överraskn.
Hot/agg

1. Visar inga hotbeteenden

2. Visar enstaka hotbeteenden
3. Visar flera hotbeteenden under längre tid
4. Visar flera hotbeteenden och någon attack
5. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett
 
6c Överraskn.
Nyfikenhet

1. Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid
2. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
3. Går fram till overallen när föraren står bredvid.
4. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
5. Går fram till overallen utan hjälp
 

6d Överaskn.
Kvarstående rädsla

1. Ingen tempoändring eller undanmanöver
2. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna
3. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
4. Båge el tempoväxl vid minst 2 passager utan minskad intensitet
5. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
 

6e Överraskn.
Kvarstående intresse

1. Visar inget intresse
2. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.
3. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid mist 2 tillfällen
4. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.
5. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager
 

7a Ljudkänsl.
Rädsla

1. Stannar inte eller kort stopp
2. Hukar sig och stannar
3. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
4. Flyr högst 5 meter
5. Flyr mer än 5 meter
 

7b Ljudkänsl.
Nyfikenhet

1. Går inte fram inom tid
2. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden
3. Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
4. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet
5. Går fram till skramlet utan hjälp
 
 

7c Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla

1. Ingen tempoändring eller undanmanöver
2. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
3. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

4. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet
5. Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
 

7d Ljudkänsl.
Kvarstående intresse

1. Visar inget intresse
2. Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.
3. stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tillfällen.
4. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.
5. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager
 

8a Spöken
Hot/agg

1. Visar inga hotbeteenden
2. Visar enstaka hotbeteenden.
3. Visar flera hotbeteenden under längre tid
4. Visra flera hotbeteenden och någon attack
5. visar hotbeteenden och flera attacker
 

8b Spöken
Kontroll

1. Enstaka kontoll, därefter inget intresse/engagerar sig inte
2. Tittar mot spökena då och då
3. kontollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.
4. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Korta avbrott.
5. Kontollerar och/eller handlar mot spöken under hela momentet
 

8c Spöken
Rädsla

1. Uppehåller sig framför eller bredvid föraren
2. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
3. uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kotroll.
4. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
5. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr
 

8d Spöken
Nyfikenhet

1. Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.
2. Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
3. Går fram till fig. när föraren står bredvid

4. Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet
5. Går fram till fig. utan hjälp
 
8e Spöken
Kontakttagande med figurant i spökdräkt

1. Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.
2. Accepterar kontakt från fig. utan att besvara den
3. Besvarar kontakten från figuranten

4. Tar själv kontakt med figuranten
5. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. kan ex. hoppa och gnälla
 

9a Lek 2
Leklust

1. Leker inte.
2. Leker inte, men visar intresse
3. Startar långsamt, blir aktiv, leker
4. Startar snabbt, leker aktivt
5. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
 
9b Lek 2
Gripande

1. Griper inte
2. Griper inte, nosar på föremålet
3. Griper tveksamt eller med framtänderna
4. Griper direkt med hela munnen
5. Griper direkt, hugger föremålet i farten
 

10 Skott

1. Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
2. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
3. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet
4. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skyttem eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
5. Berörd, rädd
 
 
 
Överlag tycker jag att Buddha gjorde ett bra MH. Hanteringen är ju något vi får jobba på, har fått ett litet bakslag på det. Kul att få träffa 3 av Buddhas systrar idag, skulle kommit en brorsa också men dom fick förhinder. Vi försökte oss på att fota syskonen men det var lättare sagt än gjort:).
4 syskon fulla av bus!!!:)
Tog några enskilda bilder, vi hade ju tyvärr ingen tur med vädret.
 
Roseridge Royal Rosy (Ella)
Roseridge Royal Rose (Ester)
Roseridge Royalty (Roya)
Roseridge Royal Rock (Buddha)
Nu har har dom här 4 Känd Mental Status, bra MH överlag på allihopa. Tack alla för en trevlig dag!!!
 
 
 
 
 
 
 
 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:.. räknare
..besöksräknare

..

..RSS 2.0


RSS 2.0